Reiņa Kaudzītes aforismi
Cilvēki allaž ko dara: ja nedara darbu, tad dara nedarbus.
***
Esi apdomīgs nelaimē, vēl apdomīgāks laimē.
***
Pats ar sevi nevari būt mierā, kā tad citi ar tevi būs mierā?
***
Laime vai nelaime, izdevība vai neizdevība - atsaucies tik uz sevi pašu.
***
Ja vari darīt visu, ko gribi, un, ja tad dari tikai to, kas der, - tad tev īsta brīvība.
***
Viens ar gudrību, otrs ar tiesību, dažs ar viltību, cits ar spēku - tā ir pasaules cīniņu kara māksla.
***
Kaislība sēj jeb rada. Mīlestība audzina. Dzīve nogatavo. Nāve sakopj - un kas tad? Nu tad ņem daba atkal visu izdalīt un atdot, kas ņemts no kura.
***
Ceļš paliek ceļš, dažādība tikai gājējos.
***
Dievs radīja cilvēku un deva tam brīvību, bet cilvēks pats ieveda kalpus un verdzību.
***
Kritikai nav ne tēva, ne mātes, ne brāļa, ne māsas, ne raduraksta - viņa ir vientule. Drīzāk viņa cietīs nekā kaut kam pieglaudīsies.
***
Labāk lai laika trūkst nekā atliek, jo, kam laika trūkst, tas ir cienīgs priekš vairākiem darbiem, bet, kam laiks atliek, tas nav cienīgs pat priekš viena darba.
***
Mantu pelni pats ar savu darbu, godu manto pats ar savu dzīvi. Tā mantoti, šie tad arī tiešām būs tavi.
***
Mācies priekš dzīves, bet ne priekš skolas!
***
Apsolīties mīlēt līdz nāvei ir ļoti viegli; gribēt līdz nāvei mīlēt - ļoti grūt; mīlēt līdz nāvei - sametas daudzreiz plāna dūša, ja nāve tālu.
***
Nav tādu prieku pasaulē, kuri neapniktu, nedz tādu bēdu, kuru neizciestu.
***
Citam bedri rakdams, ņem mēru no sevis paša, un tu redzēsi, ka būs tik liela, kā vajaga.
***
Rītam cerība, dienai darbs, vakaram miers, naktij miegs, nāvei - viss.
***
Neiedomājies no sevis kas neesi, tad arvien zināsi, kas esi, un šī zināšana priekš dzīves ir visvajadzīgākā.
***
Ātri svilst - ātri dziest.
***
Tumši naktij gaišas zvaigznes.
***
Kur augsti kalni, tur dziļas lejas.
***
Ierūsējušu naglu grūti izvilkt; apcietējušu prātu grūti grozīt.
***
Labāk lai trūkst laika divreiz nekā darbs vienreiz.
***
Cilvēkam jāatbild ne vien par to, ko viņš ir darījis, bet arī par to, ko viņš nav darījis.
***
Tikai caur bērna kritieniem tiekam pie vīra spēka.
***
Labāk, lai manis desmit reižu trūkst, nekā kad vienreiz palieku kaut kur pāri.
***
Jo mazāk kāds runā, jo vairāk dzird tā vārdus.