Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15p.
1. Auseklis - biogrāfija 3p.
2. Auseklis - Beveriņas dziedonis 5p.
3. Auseklis - daiļrade un publicistika 3p.
4. Auseklis - biogrāfija un daiļrade 2p.
5. Auseklis - Gaismas pils 2p.