Tikpat liela nozīme kultūras procesu uztverē kā izglītībai ir arī cilvēka gaumei un sabiedrības ietekmei uz cilvēku.
 
Gaume
 
Gaume ir konkrēta cilvēka ideālu kopums, kas nosaka kultūras izvēli. "Franču sociologs Pjērs Burdjē (1930-2002) uzskatīja, ka cilvēka gaumi nosaka viņš pats un sabiedrība, kurai piederēt tas tiecas."1
 
Burdjē uzskata, ka gaumes pamati tiek veidoti jau bērnībā. Cilvēki, vadoties pēc savas estētiskās gaumes, veido vairākas sociālās grupas ar vienotu gaumi. Tā kā gaume veidojas jau bērnībā, tad pieaugušam cilvēkam grūti pieņemt citas grupas gaumi, viņš izjūt nepatiku, pat riebumu pret citas sociālās grupas gaumi.
 
7.jpg
 
Izšķir trīs gaumju veidus.
 
Tradicionālā gaume. Cilvēks izvēlas tos kultūras procesus, ar kuriem saskaroties viņam bijusi vislabākā pieredze.
Šī gaume vairāk raksturīga Rietumu sabiedrībai (līdz 90% cilvēku), savukārt Austrumu sabiedrībā šī gaume piemīt nelielam cilvēku skaitam (aptuveni 30%).
 
Sakralizētā gaume. Cilvēks izvēlas to, ko nosaka kāda reliģiskā grupa, kurai ir nozīme cilvēka dzīvē. Sakralizētā gaume var būt arī uzspiesta, ja cilvēkam tas, ko viņam liek pieņemt, nepatīk, taču viņš baidās skaļi paust savu viedokli, jo bīstas no augstāku spēku soda.
Šī gaume vairāk raksturīga Austrumu sabiedrībai (aptuveni 70% cilvēku).
 
Šoka gaume. Cilvēks izvēlas to, kas šokē citus cilvēkus. Šajā gadījumā interese par kultūras objektu nav noteicoša, svarīgāka par to ir uzmanība, kuru cilvēks saņem, pateicoties savai izvēlei. Šī gaume lielākoties raksturīga pusaudžiem. Uz šoka gaumi balstītas jauniešu kustības, piemēram, panki, goti, metālisti.
 
Metālisti ir jauniešu kustība, kas izveidojusies, iedvesmojoties no smagā metāla (rokmūzikas žanrs) mūzikas. Metālisti neiecietīgi izturas pret citiem mūzikas žanriem.
 
6.jpg 
 
Šo jauniešu izskatu raksturo melnas krāsas apģērbs, ādas jaka vai ādas veste, melns, garš ādas mētelis, apģērbs rotāts ar metāla kniedēm, melns galvas apsējs, ādas rokassprādzes ar metāla kniedēm, smagi ādas apavi, puiši audzē garus matus, kurus nēsā brīvi izlaistus vai saņemtus kopā ar matu gumiju.
 
5.JPG
Attēlā - ādas rokassprādze ar metāla kniedēm.
 
Šoka gaume raksturīga 2-3% Rietumu sabiedrības cilvēkiem un 0.5% Austrumu sabiedrības pārstāvjiem.
 
Sabiedrības ietekme uz cilvēku
"Pētnieki uzskata, ka sabiedrības spiediens uz indivīdu kultūras jomā izpaužas divos virzienos."1
  1. Cilvēks izkopj tās kultūras tradīcijas, kuras padara viņu par kādas sabiedrības grupas pārstāvi.
  2. Cilvēks vairāk izvēlas tos kultūras pasākumus, kuri tiek reklamēti.
 
Endrjū Veitss (1956), amerikāņu sociologs, uzskata, ka aptuveni 20% no visiem kultūras pasākumiem cilvēks iesaistās tādēļ, ka vēlas apliecināt savu piederību kādai sociālai grupai. 60% pasākumu cilvēks izvēlas reklāmas iespaidā, bet 20% no kultūras pasākumiem cilvēks izvēlas patstāvīgi.