Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Islāms. Vēsture Zina, kas ir Muhameds, kāda ir viņa loma islāma izveidē.
2. Islāms. Mācība Prot raksturot islāma mācības pamatprincipus.
3. Islāms. Svētie raksti Prot raksturot islāma Svētos rakstus - Korānu un Sunnas.
4. Islāms. Dievnams Prot raksturot islāma dievnamus - templi Kaabu un mošejas.
5. Islāms. Garīdzniecība Prot raksturot islāma garīdzniecību, spēj nosaukt dažus tās pārstāvjus, raksturot viņu darbības sfēru.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Islāms. Islāma kultūras pirmsākumi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Zina, kur meklējami islāma kultūras pirmsākumi, kas ir pirmais arābu cilšu reliģiskais centrs un tajā esošais templis, Muhameda dzimtā pilsēta, kur notika Muhameda pirmā tikšanās ar dieva vēstnesi.
2. Islāms. Muhameda Nakts ceļojums 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot Muhameda Nakts ceļojumu, zina, kādā formā Muhameds saņēma vēstījumus par Allāha gribu, spēj raksturot - kā jaunā mācība tika uztverta politeiskā sabiedrībā.
3. Islāms. Muhameda mācības izplatīšanās 3. izziņas līmenis augsta 6p. Zina, uz kuru pilsētu Muhameds devās, lai attīstītu savu jauno mācību, prot nosaukt musulmaņu svēto pilsētu, templi, prot nosaukt Muhameda pēctečus, zina, kādas divas islāmticīgo grupas izveidojās pēc Muhameda nāves.
4. Islāms. Mācība. Ticības uzskati - Dievs, eņģelis 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot musulmaņu ticības uzskatus par Dievu, eņģeļiem.
5. Islāms. Mācība. Ticības uzskati - Dieva Grāmatas, dzīve pēc nāves 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot islāma uzskatus par Dieva Grāmatām, cilvēka dzīvi pēc nāves.
6. Islāms. Mācība. Pieci islāma pīlāri 3. izziņas līmenis augsta 6p. Prot raksturot Piecus islāma pīlārus.
7. Islāms. Svētie raksti. Korāna struktūra 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot islāma Svēto rakstu - Korāna - struktūru.
8. Islāms. Svētie raksti. Korāna saturs 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot Korāna saturu.
9. Islāms. Svētie raksti. Korāna izveide 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot Korāna izveides procesu.
10. Islāms. Dievnams. Musulmaņu svētais templis 1. izziņas līmenis zema 2p. Zina, kas ir musulmaņu svētais templis, prot raksturot šī tempļa tapšanu.
11. Islāms. Dievnams. Kaaba 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot raksturot musulmaņu templi - Kaabu un ar to saistītās tradīcijas.
12. Islāms. Dievnams. Vecākā mošeja, svētākās vietas 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Spēj nosaukt vecāko mošeju, musulmaņu svētākās vietas - mošejas.
13. Islāms. Dievnams. Mošeja 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot raksturot islāma dievnamu - mošeju.
14. Islāms. Dievnams. Mihrabs 3. izziņas līmenis augsta 3p. Prot attēlos atpazīt vienu no musulmaņu dievnama lūgšanu zāles elementiem - mihrabu.
15. Islāms. Dievnams. Minbars 3. izziņas līmenis augsta 3p. Prot attēlos atpazīt vienu no musulmaņu dievnama lūgšanu telpas elementiem - minbaru.
16. Islāms. Garīdzniecība. Ticīgo kopiena, mulla 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot musulmaņu ticīgo kopienu; zina, kas ir mulla, spēj raksturot viņa pienākumus.
17. Islāms. Garīdzniecība. Ticīgo kopienas gudro grupa 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot raksturot musulmaņu ticīgo kopienas gudros.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Islāms. Islāma rašanās vēsture 00:00:00 vidēja 13p. Zina, ka islāms ir viena no Ābramiskajām reliģijām, prot raksturot islāma izplatību pasaulē; zina, kur meklējami islāma kultūras pirmsākumi, kas ir pirmais arābu cilšu reliģiskais centrs un tajā esošais templis, Muhameda dzimtā pilsēta, kur notika Muhameda pirmā tikšanās ar dieva vēstnesi; prot raksturot Muhameda Nakts ceļojumu, zina, kādā formā Muhameds saņēma vēstījumus par Allāha gribu, spēj raksturot - kā jaunā mācība tika uztverta politeiskā sabiedrībā; zina, uz kuru pilsētu Muhameds devās, lai attīstītu savu jauno mācību, prot nosaukt musulmaņu svēto pilsētu, templi, prot nosaukt Muhameda pēctečus, zina, kādas divas islāmticīgo grupas izveidojās pēc Muhameda nāves.
2. Islāms. Mācības raksturīgās iezīmes 00:00:00 vidēja 11p. Prot raksturot musulmaņu ticības uzskatus par Dievu, eņģeļiem; prot raksturot islāma uzskatus par Dieva Grāmatām, cilvēka dzīvi pēc nāves; prot raksturot musulmaņu uzskatus par praviešiem, paļāvību Kodaram; prot raksturot Piecus islāma pīlārus.
3. Islāms. Svētie raksti, to iezīmes 00:00:00 zema 8p. Prot raksturot islāma Svēto rakstu - Korāna – struktūru; prot raksturot Korāna saturu; prot raksturot Korāna izveides procesu; prot raksturot svētos nostāstus par Muhamedu.
4. Islāms. Dievnama raksturojums 00:00:00 vidēja 22p. Zina, kas ir musulmaņu svētais templis, prot raksturot šī tempļa tapšanu; prot raksturot musulmaņu templi - Kaabu un ar to saistītās tradīcijas; spēj nosaukt vecāko mošeju, musulmaņu svētākās vietas – mošejas; prot raksturot islāma dievnamu – mošeju; prot attēlos atpazīt vienu no musulmaņu dievnama lūgšanu zāles elementiem – mihrabu; prot attēlos atpazīt vienu no musulmaņu dievnama lūgšanu telpas elementiem – minbaru; prot attēlos saskatīt musulmaņu dievnama raksturīgās pazīmes.
5. Islāms. Garīdzniecības raksturojums 00:00:00 vidēja 9p. Prot raksturot musulmaņu ticīgo kopienu; zina, kas ir mulla, spēj raksturot viņa pienākumus; prot raksturot musulmaņu ticīgo kopienas gudros; prot raksturot vienu no islāma garīdzniecības pārstāvjiem - ajatollu.

Mājasdarbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Islāms. Vispārīgs raksturojums 00:00:00 vidēja 55p. Teorija: 1. Islāms. Vēsture, 2. Islāms. Mācība, 3. Islāms. Svētie raksti, 4. Islāms. Dievnams, 5. Islāms. Garīdzniecība. Uzdevumi: 1. Islāms. Islāma kultūras pirmsākumi, 2. Islāms. Muhameda Nakts ceļojums, 3. Islāms. Muhameda mācības izplatīšanās, 4. Islāms, tā vispārējais raksturojums, 5. Islāms. Mācība. Ticības uzskati - Dievs, eņģelis, 6. Islāms. Mācība. Ticības uzskati - Dieva Grāmatas, dzīve pēc nāves, 7. Islāms. Mācība. Pieci islāma pīlāri, 8. Islāms. Svētie raksti. Korāna struktūra, 9. Islāms. Svētie raksti. Korāna saturs, 10. Islāms. Svētie raksti. Korāna izveide, 11. Islāms. Dievnams. Musulmaņu svētais templis, 12. Islāms. Dievnams. Kaaba, 13. Islāms. Dievnams. Vecākā mošeja, svētākās vietas, 14. Islāms. Dievnams. Mošeja, 15. Islāms. Dievnams. Mihrabs, 16. Islāms. Dievnams. Minbars, 17. Islāms. Garīdzniecība. Ticīgo kopiena, mulla, 18. Islāms. Garīdzniecība. Ticīgo kopienas gudro grupa.