Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Islāms. Garīdzniecība. Ticīgo kopiena, mulla 2p.
2. Islāms. Garīdzniecība. Ticīgo kopienas gudro grupa 4p.
3. Islāms. Garīdzniecība. Ajatolla 3p.