Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Budisms. Vēsture Prot raksturot budisma izveides pirmsākumus, spēj nosaukt budisma izveidotāju.
2. Budisms. Mācība Prot raksturot budisma mācību, zina, kas ir cildenās patiesības, astoņposmu ceļš, prot raksturot budisma paveidus, atšķirības to uzskatos.
3. Budisms. Svētie raksti Prot raksturot budisma Svētos rakstus.
4. Budisms. Dievnams Prot raksturot budistu dievnamus - vihāras, stūpas.
5. Budisms. Garīdzniecība Prot raksturot budistu garīdzniecību.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Budisms. Vēsture. Budisma pamatlicējs 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina, kas ir budisma pamatlicējs, prot šo cilvēku raksturot.
2. Budisms. Vēsture. Sidarta Gautamas pasaules uzskata veidošanās 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina, kā veidojās Sidarta Gautamas pasaules uzskats, cēlonis šo uzskatu maiņai.
3. Budisms. Vēsture. Sidarta Gautamas patiesības meklējumi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zina, kā Sidarts Gautama rīkojās, lai gūtu atbildes uz saviem jautājumiem.
4. Budisms. Mācība. Budas mācība par ciešanām 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot Budas mācību par ciešanām, to cēloņiem un iespēju no tām atbrīvoties.
5. Budisms. Mācība. Budisma simbols, norādījumi budisma sekotājiem 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot attēlā atpazīt budisma simbolu; zina, kādus norādījumus budisma sekotājiem deva Buda.
6. Budisms. Mācība. Budisma novirzieni 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Prot raksturot budisma novirzienus, zina to raksturīgās iezīmes.
7. Budisms. Svētie raksti. Svēto rakstu nosaukums, satura nodošana nākamajām paaudzēm 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot budisma Svēto rakstu nosaukuma izcelsmi, zina, kādā formā un kādēļ šie teksti tika nodoti no paaudzes paaudzē, kad tie pirmo reizi tika fiksēti rakstiskā formā.
8. Budisms. Svētie raksti. "Tipitakas" daļu saturs 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot "Tipitakas" saturu.
9. Budisms. Svētie raksti. "Tipitakas" daļas raksturojums 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Prot raksturot budisma Svētos rakstus - "Tipitaku", zina tās daļu saturu.
10. Budisms. Dievnams. Klinšu tempļi un klosteri 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot budistu klinšu tempļus un klinšu klosterus.
11. Budisms. Dievnams. Adžantas komplekss 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturot Adžantas kompleksu.
12. Budisms. Dievnams. Stūpa 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina, kas ir stūpa, kādam nolūkam tā izveidota, kādi ticējumi saistās ar šo celtni.
13. Budisms. Dievnams. Stūpu veidojošie elementi, to simboliskā nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot stūpu veidojošos elementus, zina to simbolisko nozīmi.
14. Budisms. Dievnams. Simboliskās stūpas 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot skaidrot simbolisko stūpu nozīmi.
15. Budisms. Dievnams. Stūpas raksturīgās pazīmes 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Prot attēlā saskatīt stūpai raksturīgās pazīmes.
16. Budisms. Dievnams. Sanči stūpa 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Prot attēlā saskatīt Sanči stūpas raksturīgās pazīmes.
17. Budisms. Garīdzniecība. Mūku hierarhija 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot budistu mūku hierarhiju.
18. Budisms. Garīdzniecība. Bikhuni 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot bikhuni, zina, kādi noteikumi viņai jāievēro.
19. Budisms. Garīdzniecība. Mūku apģērbs 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot budisma mūku apģērbu.
20. Budisms. Garīdzniecība. Budistu mūks 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Prot attēlos atpazīt budistu mūku, raksturojot vizuālo tēlu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Budisms. Izveidošanās vēsture 00:00:00 vidēja 10 p. Zina, kurā pasaules valstī budisms izveidojās, prot raksturot tā izplatību pasaulē, saistību ar hinduismu; zina, kas ir budisma pamatlicējs, prot šo cilvēku raksturot; zina, kā veidojās Sidarta Gautamas pasaules uzskats, cēlonis šo uzskatu maiņai; zina, kā Sidarts Gautama rīkojās, lai gūtu atbildes uz saviem jautājumiem.
2. Budisms. Mācības vispārējās iezīmes 00:00:00 vidēja 10 p. Prot raksturot Budas mācību par ciešanām, to cēloņiem un iespēju no tām atbrīvoties; prot raksturot Budas uzskatus par cilvēkiem, kuri var iet astoņposmu ceļu, par upurēšanu. Zina, kas ir bodisatva; prot attēlā atpazīt budisma simbolu; zina, kādus norādījumus budisma sekotājiem deva Buda; prot raksturot budisma novirzienus, zina to raksturīgās iezīmes.
3. Budisms. Svēto rakstu vispārējās iezīmes 00:00:00 vidēja 10 p. Prot raksturot budisma Svēto rakstu nosaukuma izcelsmi, zina, kādā formā un kādēļ šie teksti tika nodoti no paaudzes paaudzē, kad tie pirmo reizi tika fiksēti rakstiskā formā; izprot, ka "Tipitakai" pastāv vairākas versijas, zina, kura budisma pārstāvji pirmie pierakstīja "Tipitakas" tekstus; prot raksturot "Tipitakas" saturu; prot raksturot budisma Svētos rakstus - "Tipitaku", zina tās daļu saturu.
4. Budisms. Dievnama raksturojums 00:00:00 vidēja 23 p. Prot raksturot vienu no budisma reliģiskajām celtnēm – vihāru; prot raksturot budistu klinšu tempļus un klinšu klosterus; prot raksturot Adžantas kompleksu; zina, kas ir stūpa, kādam nolūkam tā izveidota, kādi ticējumi saistās ar šo celtni; prot raksturot stūpu veidojošos elementus, zina to simbolisko nozīmi; prot skaidrot simbolisko stūpu nozīmi; prot attēlā saskatīt stūpai raksturīgās pazīmes; prot attēlā saskatīt Sanči stūpas raksturīgās pazīmes.
5. Budisms. Garīdzniecības pārstāvju raksturojums 00:00:00 vidēja 12 p. Prot nosaukt budisma garīdzniecības pārstāvjus, mūku kopienas vadītāja nosaukumu, viņa izvēles nosacījumus; prot raksturot budistu mūku hierarhiju; prot raksturot bikhuni, zina, kādi noteikumi viņai jāievēro; prot raksturot budisma mūku apģērbu; prot attēlos atpazīt budistu mūku, raksturojot vizuālo tēlu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Budisma vispārējs raksturojums 00:00:00 vidēja 61 p. Teorija: 1. Budisms. Vēsture, 2. Budisms. Mācība, 3. Budisms. Svētie raksti, 4. Budisms. Dievnams, 5. Budisms. Garīdzniecība. Uzdevumi: 1. Budisms. Budisma vispārējs raksturojums, 2. Budisms. Vēsture. Budisma pamatlicējs, 3. Budisms. Vēsture. Sidarta Gautamas pasaules uzskata veidošanās, 4. Budisms. Vēsture. Sidarta Gautamas patiesības meklējumi, 5. Budisms. Mācība. Budas mācība par ciešanām, 6. Budisms. Mācība. Budisma simbols, norādījumi budisma sekotājiem, 7. Budisms. Mācība. Budisma novirzieni, 8. Budisms. Svētie raksti. Svēto rakstu nosaukums, satura nodošana nākamajām paaudzēm, 9. Budisms. Svētie raksti. "Tipitakas" daļu saturs, 10. Budisms. Svētie raksti. "Tipitakas" daļas raksturojums, 11. Budisms. Dievnams. Klinšu tempļi un klosteri, 12. Budisms. Dievnams. Adžantas komplekss, 13. Budisms. Dievnams. Stūpa, 14. Budisms. Dievnams. Stūpu veidojošie elementi, to simboliskā nozīme, 15. Budisms. Dievnams. Simboliskās stūpas, 16. Budisms. Dievnams. Stūpas raksturīgās pazīmes, 17. Bud_