Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mītiskās domāšanas iezīmes viduslaikos Prot raksturot mītiskās domāšanas iezīmes viduslaikos, zina tādus tēlus kā Jaunava Marija, Svētais Grāls, Svētais Nikolajs.
2. Mītiskās domāšanas iezīmes Jaunajos laikos Izprot mītiskās domāšanas izpausmes Jaunajos laikos - nāciju alegorisko tēlu radīšanu.
3. Mītiskās domāšanas iezīmes mūsdienās Prot raksturot mītiskās domāšanas iezīmes mūsdienās.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jaunava Marija 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot raksturot vienu no viduslaiku mītu varonēm - Jaunavu Mariju, prot atpazīt Marijas simbolus attēlos.
2. Svētais Grāls 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot vienu no viduslaiku mītos minētiem priekšmetiem - Svēto Grālu.
3. Svētais Nikolajs 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot Miras bīskapu - Svēto Nikolaju.
4. Francijas Brīvības simbols 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot Francijas Brīvības simbolu.
5. Vācijas un Lielbritānijas neatkarības simboli 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atpazīst Vācijas un Lielbritānijas neatkarības simbolus pēc to raksturojumiem.
6. Brīvības un neatkarības simbolisko tēlu galvassegas, Itālija Turita 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot attēlos atpazīt nāciju brīvības un neatkarības simbolisko tēlu galvassegas, prot raksturot Itālijas nācijas simbolu.
7. Mūsdienu supervaroņu vispārīgs raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot mūsdienu supervaroņus, zina, kad publika pirmo reizi tos iepazina, spēj nosaukt supervaroņu izveidotājus.
8. Supervaroņu raksturīgās iezīmes 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot supervaroņus.
9. Mūsdienu supervaroņu raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Prot savstarpēji sasaistīt informāciju, kas raksturo mūsdienu supervaroņus, to izveidotāju iedvesmas avotus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mītu iezīmes viduslaikos 00:00:00 vidēja 9 p. Prot vispārīgi raksturot mītisko domāšanu viduslaikos; prot raksturot vienu no viduslaiku mītu varonēm - Jaunavu Mariju, prot atpazīt Marijas simbolus attēlos; prot raksturot vienu no viduslaiku mītos minētiem priekšmetiem - Svēto Grālu; prot raksturot Miras bīskapu - Svēto Nikolaju.
2. Mītu iezīmes Jaunajos laikos 00:00:00 vidēja 8 p. Prot raksturot Francijas Brīvības simbolu; atpazīst Vācijas un Lielbritānijas neatkarības simbolus pēc to raksturojumiem; prot attēlos atpazīt nāciju brīvības un neatkarības simbolisko tēlu galvassegas, prot raksturot Itālijas nācijas simbolu; prot attēlos atpazīt nāciju alegoriskos tēlus.
3. Mītu iezīmes mūsdienās 00:00:00 vidēja 15 p. Zina, kā mītiskā domāšana izpaužas mūsdienās; prot raksturot mūsdienu supervaroņus, zina, kad publika pirmo reizi tos iepazina, spēj nosaukt supervaroņu izveidotājus; prot raksturot supervaroņus; prot savtarpēji sasaistīt informāciju, kas raksturo mūsdienu supervaroņus, to izveidotāju iedvesmas avotus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mītiskās domāšanas raksturīgās pazīmes viduslaikos, Jaunajos laikos un mūsdienās 00:00:00 vidēja 35 p. Teorija: 1. Mītiskās domāšanas iezīmes viduslaikos, 2. Mītiskās domāšanas iezīmes Jaunajos laikos, 3. Mītiskās domāšanas iezīmes mūsdienās. Uzdevumi: 1. Viduslaiku mītiskās domāšanas raksturīgās iezīmes, 2. Jaunava Marija, 3. Svētais Grāls, 4. Svētais Nikolajs, 5. Francijas Brīvības simbols, 6. Vācijas un Lielbritānijas neatkarības simboli, 7. Brīvības un neatkarības simbolisko tēlu galvassegas, Itālija Turita, 8. Nāciju alegoriskie tēli, 9. Mūsdienu mītiskās domāšanas vispārējas iezīmes, 10. Mūsdienu supervaroņu vispārīgs raksturojums, 11. Supervaroņu raksturīgās iezīmes, 12. Mūsdienu supervaroņu raksturojums, 13. Mitoloģisko tēlu vizuālais veidols.