3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nosaki renesansi sekmējošas ietekmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina zināšanas par renesanses sākumu.
2. Savieto personību un periodu, reģionu 1. izziņas līmenis zema 3 p. Pārbauda un nostiprina zināšanas par renesanses periodizāciju.
3. Raksturo iezīmes attēlā 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sekmē izpratni par izmaiņām mākslā.
4. Nosaki darba raksturojumus 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Papildina prasmi raksturot mākslas darbu.
5. Nosaki attēla atbilstību periodam 2. izziņas līmenis zema 1 p. Nostiprina prasmi grupēt atbilstoši iezīmēm.
6. Papildini tekstu par arhitektūru 3. izziņas līmenis augsta 10 p. Papildina zināšanas par renesanses arhitektūru.
7. Raksturo iezīmes gleznas attēlā 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Sekmē izpratni par mākslinieku glezniecības stila īpatnībām.
8. Atbildi jautājumus par darbu 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Papildina zināšanas, prasmi raksturot darbu.
9. Atbildi jautājumus par darbu 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Papildina zināšanas, prasmi raksturot darbu.
10. Nosaki raksturoto personību 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Papildina zināšanas, lasītprasmi - nozīmes izpratni.
11. Atbildi jautājumus par attēlu 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda, papildina zināšanas par mākslas saikni ar vidi.
12. Nosaki attēla atbilstību prasītajam 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina prasmi atpazīt autora stilu.
13. Papildini tekstu par atklājumu sekām 3. izziņas līmenis augsta 8 p. Nostiprina zināšanas, sekmē izpratni.
14. Nosaki darba simboliku 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Papildina zināšanas, prasmi analizēt gleznas tēlus, saistot ar darba nosaukumu.
15. Saisti personības raksturojumu un attēlu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārbauda zināšanas par personību devumu.
16. Savieto autoru un viņa radītā darba nosaukumu 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pārbauda un nostiprina zināšanas par autoru radītajiem darbiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Renesanses idejas 00:00:00 vidēja 8 p.