Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Atbildi jautājumus par tekstu 2p.
2. Vērtē apgalvojumus par laikmetu 3p.
3. Nosaki attēla atbilstību zinātnei 1p.