Grūtības pakāpe:
1. Kultūrvajadzības 2 p.
2. Laiks 1 p.
3. Pulksteņu ieviešana 2 p.
4. Pasaules modeļi 2 p.