Grūtības pakāpe:
1. Kultūrvajadzības, kultūra un cilvēks 1 p.
2. Radošā darbība 2 p.
3. Laika izpratnes veidi 1 p.
4. Telpa 2 p.