Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Kultūrvajadzības, kultūra un cilvēks 1p.
2. Radošā darbība 2p.
3. Laika izpratnes veidi 1p.
4. Telpa 2p.