Teorija

Datīva lietošana ar vārdiem, kas izsaka kustību
 
Он идёт в университетViņa galamērķis ir universitāte. Viņš grib sasniegt universitāti.
Он идёт к университетуViņš var vai arī nevar sasniegt universitāti. Universitāte nav viņa galamērķis, bet vienīgi viņa kustības virziens.
 
Atbildēs uz jautājumu к кому? (куда?) tiek lietots datīvs ar prievārdu K, ja runa ir par dzīvām būtnēm.
Я ИДУ К ВРАЧУ.        Я ЕДУ К БРАТУ.
  
Personu vietniekvārdi datīvā ar prievārdu un bez tā
Я помогаю ему/ей/мне/тебе/ нам/вам/имЯ иду к нему/ к ней/ ко мне/ к тебе/ к нам/ к вам/ к ним
 
Ja prievārds K atrodas pirms vienskaitļa 1.personas personu vietniekvārda, prievārdam K tiek pievienots O.
 
Идти к какому врачу? - К зубному. К семейному врачу.
 
окулистacu ārsts
травматологtraumatologs
стоматологstomatologs
хирургķirurgs
терапевтterapeits
педиатрbērnu ārsts
психологpsihologs
семейный врачģimenes ārsts