Teorija

Lietvārdu datīvs
  
- Kam tu zvanīji?
- Brālim.
- Кому ты звонил?
- Брату.
 
Iegaumē Datīva galotnes!
Кто? Что?
Kas? Nominatīvs
Кому? Чему?
Kam? Datīvs
Galotne
Daudzsk. forma
студент
отец
врач
окно
студенту
отцу
врачу
окну
-ам
гость
музей
санаторий
поле
здание
гостю
музею
санаторию
полю
зданию
-ям
сестра
студентка
песня
сестре
студентке
песне
-ам
-ам
-ям
аудитория
тетрадь
мать
аудитории
тетради
матери
-ям
Piemērs:
Кому ты рассказал об этом? — Kam tu par to izstāstīji?
Врачу. — Ārstam.
Врачам. — Ārstiem.