Vietniekvārdu datīvs (2) virziena norādīšanai
  
Konstrukcijā "Иду (К кому?) к нему" izmanto Дательный падеж (Datīvu) ar prievārdu K, ja runa ir par dzīvām būtnēm.
 
Местоимения 
 Дательный падеж
 я ко мне
 ты к тебе
 он к н ему
 она к ней
 мы к  нам
 вы к  вам
 они к ним
 
Iegaumē vietniekvārdu formas Datīvā:
  • я — ко мне
ко мне — pie manis
  • ты — к тебе
к тебе — pie tevis
 
  • он — к нему
к нему — pie viņa
 
  • она — к ней
к ней — pie viņas
 
  • мы — к нам
к нам — pie mums
  • вы — к вам
к вам — pie jums
  • они — к ним
к ним — pie viņiem
Svarīgi!
Ja prievārds K atrodas pirms vienskaitļa 1. personas personu vietniekvārda, prievārdam K tiek pievienots O.
Piemērs:
Мне — ко мне