Vietniekvārdu datīvs (1)
  
Konstrukcijā "Мне 12 лет" (vecuma izteikšanai un ar darbības vārdu НРАВИТЬСЯ) vietniekvārdā izmanto Дательный падеж (Datīvu).
Piemērs:
Мне нравится этот дом. — Man patīk šī māja.
  • Šādas vietniekvārdu formas izmanto arī konstrukcijās:
Piemērs:
Сегодня ему исполняется 18 лет. — Šodien viņam paliek 18 gadi.
 
Piemērs:
Дарить (Кому?) ему книгу. — Dāvināt (Kam?) viņam grāmatu.
Iegaumē vietniekvārdu formas Datīvā:
 
Местоимения 
 Дательный падеж
 я мне
 ты тебе
 он ему
 она ей
 мы нам
 вы вам
 они им
 
  • я — мне
я — es
мне — man
  • ты — тебе
ты — tu
тебе — tev
  • он — ему
он — viņš
ему — viņam
  • она — ей
она — viņa
ей — viņai
  • мы — нам
мы — mēs
нам — mums
  • вы — вам
вы — jūs
вам — jums
  • они — им
они — viņi
им — viņiem