Teorija

Vietniekvārdu datīvs (1)
Konstrukcijā Мне 12 лет (vecuma izteikšanai un ar darbības vārdu НРАВИТЬСЯ) izmanto Дательный падеж ( Datīvu).
Iegaumē vietniekvārdu formas Datīvā:
я-мне
ты-тебе
он-ему
она-ей
мы- нам
вы-вам
они-им
Piemērs:
Мне нравится этот дом.
Šādas vietniekvārdu formas izmanto arī konstrukcijās:
Šodien viņam paliek 18 gadi. -  Сегодня ему исполняется 18 лет.
un
Dāvināt (Kam?) viņam grāmatu.- Дарить (Кому?) ему книгу.