Teorija

Vietniekvārdu datīvs (1)
Konstrukcijā «Мне 12 лет» (vecuma izteikšanai un ar darbības vārdu НРАВИТЬСЯ) izmanto Дательный падеж (Datīvu).
Iegaumē vietniekvārdu formas Datīvā:
я - мне,
ты - тебе,
он - ему,
она - ей,
мы - нам,
вы - вам,
они - им.
Piemērs:
мне нравится этот дом.
Šādas vietniekvārdu formas izmanto arī konstrukcijās:
Šodien viņam paliek 18 gadi. - Сегодня ему исполняется 18 лет.
un
Dāvināt (Kam?) viņam grāmatu. - Дарить (Кому?) ему книгу.