Teorija

Vietniekvārdu datīvs (2) virziena norādīšanai
Konstrukcijā «Иду (К кому?) к нему» izmanto Дательный падеж (Datīvu) ar prievārdu K, ja runa ir par dzīvām būtnēm.
Iegaumē vietniekvārdu formas Datīvā:
я - ко мне,
ты - к тебе,
он - к нему,
она - к ней,
мы - к нам,
вы - к вам,
они - к ним.
Ja prievārds K atrodas pirms vienskaitļa 1. personas personu vietniekvārda, prievārdam K tiek pievienots O.
Piemērs:
мне - ко мне.