Darbības vārds pagātnē
Где он жил? - Он жил в Саратове.
Piemērs:
жи-ть - жи + л = жили.
Darbības vārdiem, kuri nenoteiksmē beidzas ar -ТЬ, pagātnes formas veido, nenoteiksmes celmam pievienojot piedēkli -Л-.
Darbības vārds pagātnes laikā nemainās personās. Tas mainās skaitļos un dzimtēs.
 
Я
Ты
Он
читал
Я
Ты
Она
читала
Мы
Вы
Они
читали
 
Darbības vārdiem, kuri nenoteiksmē beidzas ar -ТЬ + СЯ(СЬ), pagātnes formas veido, nenoteiksmes celmam pievienojot piedēkli -Л + СЯ(СЬ).
Учи-ть-ся - учи +л +ся = учился.
 
Он учился
Она училась
Мы
Вы
Они
учились