Prievārdu В un На lietošana lokatīva locījumā
Tabulā minēto lietvārdu lietošana ar prievārdiem В un НА vienkārši ir jāiegaumē, jo nav īpašu likumu, kas to regulētu.
 
Где?
В
Kur?
Где?
НА
Kur?
в стране valstī на родине dzimtenē
в городе pilsētā на площади laukumā
в деревне laukos на улице uz ielas
в аудиторииauditorijāна севереziemeļos
в классеklasēна югеdienvidos
в клубеklubāна востокеaustrumos
в больницеslimnīcāна западеrietumos
в кафеkafejnīcāна занятииnodarbībā
в СибириSibīrijāна экскурсииekskursijā
в университетеuniversitāteна островеsalā
в институтеinstitūtāна работеdarbā
в лабораторииlaboratorijāна заводеrūpnīcā
в школеskolāна фабрикеfabrikā
в театреteātrīна станцииstacijā
в киноkinoteātrīна вокзалеstacijā
в циркеcirkāна остановкеpieturā
в библиотекеbibliotēkāна почтеpastā
в поликлиникеpoliklīnikāна телеграфеtelegrāfā
в санаторииsanatorijāна урокеmācību stundā
в гостиницеviesnīcāна экзаменеeksāmenā
  на лекцииlekcijā
  на спектаклеizrādē
  на концертеkoncertā
на вечере sarīkojumā
на выставке izstādē
на стадионе stadionā