Kārtas skaitļa vārdu locīšana
90 teor 1.png
 
Числительное ТРЕТИЙ изменяют, как прилагательное с окончанием -ИЙ
90 teor 2.png
Kārtas skaitļa vārdus, kas izteikti ar vārdu savienojumiem, darina no pamata skaitļa vārdiem, vārdu savienojuma pēdējo vārdu aizvietojot ar kārtas skaitļa vārdu:
Pamata skaitļa vārdsKārtas skaitļa vārds
23 двадцать три — двадцать третий
 
115 сто пятнадцать — сто пятнадцатый
 
337 триста тридцать семь — триста тридцать седьмой
 
2008 две тысячи восемь — две тысячи восьмой
Lokot kārtas skaitļa vārdus, kas ir izteikti ar vārdu savienojumiem, mainās tikai savienojuma pēdējais vārds:
И.п
 тысяча девятьсот семьдесят третий (год)
Р.п
тысяча девятьсот семьдесят  третьего (года)
Д.п
тысяча девятьсот семьдесят третьему (году)
В.п
тысяча девятьсот семьдесят третий (год)
Т.п
тысяча девятьсот семьдесят третьим (годом)
П.п
о тысяча девятьсот семьдесят третьем (годе)