Datīva lietošana ar vārdiem, kas izsaka kustību
 
Он идёт в университетViņa galamērķis ir universitāte. Viņš grib sasniegt universitāti.
Он идёт к университетуViņš var vai arī nevar sasniegt universitāti/ Universitāte nav viņa galamērķis, bet vienīgi viņa kustības virziens.
 
Atbildēs uz jautājumu к кому? (куда?) tiek lietots datīvs ar prievārdu K, ja runa ir par dzīvām būtnēm.
Piemērs:
Я ИДУ К ДРУГУ.
Я ЕДУ К БРАТУ.
Personu vietniekvārdi datīvā ar prievārdu un bez tā:
Я помогаю ему/ей/мне/тебе/ нам/вам/имЯ иду к нему/к ней/ко мне/к тебе/к нам/к вам/к ним
 
Ja prievārds K atrodas pirms vienskaitļa 1. personas personu vietniekvārda, prievārdam K tiek pievienots O.
Piemērs:
Он идёт ко мне