Teorija

Iemācies jaunos vārdu par tēmu "Уроки"!
lesson_5.jpg
иностранный язык — svešvaloda
латышский язык — latviešu valoda
немецкий язык — vācu valoda
английский язык — angļu valoda
французский язык — franču valoda
русский язык — krievu valoda
литература — literatūra
математика — matemātika
информатика — informātika
физика — fizika
биология — bioloģija
география — ģeogrāfija
история — vēsture
социальные знания — sociālās zinības
музыка — mūzika
визуальное искусство — vizuālā māksla
домоводство — mājturība
спорт — sports