Lasi, klausies un iegaumē mācību priekšmetu nosaukumus!
RU
LV
иностранный языкsvešvaloda
визуальное искусствоvizuālā māksla
латышский языкlatviešu valoda
историяvēsture
немецкий языкvācu valoda
географияģeogrāfija
английский языкangļu valoda
биологияbioloģija
французский языкfranču valoda
математикаmatemātika
русский языкkrievu valoda
информатикаinformātika
литератураliteratūra
домоводствоmājturība
музыкаmūzika
спортsports
физикаfizika
социальные знанияsociālās zinības
 
иностранный язык — svešvaloda
 
визуальное искусство — vizuālā māksla
 
латышский язык — latviešu valoda
 
история — vēsture
 
немецкий язык — vācu valoda
 
география — ģeogrāfija
 
английский язык — angļu valoda
 
биология — bioloģija
 
французский язык — franču valoda
 
математика — matemātika
 
русский язык — krievu valoda
 
информатика — informātika
 
литература — literatūra
 
домоводство — mājturība
 
музыка — mūzika
 
спорт — sports
 
физика — fizika
 
социальные знания — sociālās zinības