Iegaumē jaunos vārdus par tēmu "Школьные кабинеты"!
кабинет русского языка — krievu valodas kabinets
кабинет английского языка — angļu valodas kabinets
кабинет латышского языка — latviešu valodas kabinets
кабинет математики — matemātikas kabinets
кабинет химии — ķīmijas kabinets
кабинет физики — fizikas kabinets
кабинет биологии — bioloģijas kabinets
кабинет географии — ģeogrāfijas kabinets
кабинет истории — vēstures kabinets
кабинет музыки — mūzikas kabinets
компьютерный класс — datorklase
спортивный зал — sporta zāle
актовый зал — aktu zāle
библиотека — bibliotēka
кабинет директора — direktora kabinets
кабинет завуча — mācību pārzines kabinets
учительская — skolotāju istaba
кабинет врача — ārsta istaba
музей — muzejs
столовая — ēdnīca
кафе — kafejnīca
гардероб — garderobe
на первом этаже — pirmajā stāvā
на втором этаже — otrajā stāvā
на третьем этаже — trešajā stāvā
на четвёртом этаже — ceturtajā stāvā