Teorija

Vārdu krājums
Putni un dzīvnieki
 • жаворонок - cīrulis
 • комар - ods
 • синица - zīlīte
 • снегирь - sarkankrūtītis
 • соловей - lakstīgala
 • аист - stārķis
 • белка - vāvere
 • медведь - lācis
 • паук - zirneklis
 • сорока - žagata
 • барсук - āpsis
 • бобёр - bebrs
 • волк - vilks
 • воробей - zvirbulis
 • ворона - vārna
 • голубь - balodis
 • дятел - dzenis
 • заяц - zaķis
 • лиса - lapsa
 • муравей - skudra
 • скворец - strazds
 • чайка - kaija