1. Aprakstot cilvēka ārējo izskatu, izmanto šādas konstrukcijas:
Oн похож на/она похожа на/они похожи на кого-тоviņš ir līdzīgs/viņa ir līdzīga/viņi ir līdzīgi  kādam.
Piemērs:
Анна похожа на маму, тётю, сестру. - (sieviešu dzimtē)

Алдис похож на отца, деда (ievēro! - папу, дядю). – (vīriešu dzimtē)

Сёстры похожи на бабушку, дедушку, брата. – (daudzskaitļa formā)
2. Aprakstot augumu, izmanto konstrukcijas.
Piemērs:
Oн/она высокого роста. – viņš ir garš; viņa ir gara (gara auguma)

Он/она среднего роста. – viņš/viņa ir neliela auguma

Он/она маленького роста. - viņš/viņa ir maza auguma
Iegaumē vārdu krājumu:
RU
LV
хорошийlabs
невежливыйnepieklājīgs
активныйaktīvs
несерьёзныйnenopietns
весёлыйjautrs
скучныйgarlaicīgs
вежливыйpieklājīgs
плохойslikts
серьёзныйnopietns
глупыйdumjš
добрыйlabsirdīgs
лживыйmelīgs
честныйgodīgs
пассивныйpasīvs
умныйgudrs
злойļauns
приятныйpatīkams
трусливыйbailīgs
аккуратныйakurāts
смелыйdrosmīgs
хороший — labs
 
невежливый — nepieklājīgs
 
активный — aktīvs
 
несерьёзный — nenopietns
 
весёлый — jautrs
 
скучный — garlaicīgs
 
вежливый — pieklājīgs
 
плохой — slikts
 
серьёзный — nopietns
 
глупый — dumjš
 
добрый — labsirdīgs
 
лживый — melīgs
 
честный — godīgs
 
пассивный — pasīvs
 
умный — gudrs
 
злой — ļauns
 
приятный — patīkams
 
трусливый — bailīgs
 
аккуратный — akurāts
 
смелый — drosmīgs