Testi

1. Pirmā semestra noslēguma tests

Grūtības pakāpe: vidēja

63
2. Otrā semestra noslēguma tests

Grūtības pakāpe: vidēja

44

Materiāli skolotājiem