Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Предлоги I Предлоги.
2. Предлоги II Предлоги для обозначения времени.
3. Предлоги III Предлоги ВОПРЕКИ, БЛАГОДАРЯ, СОГЛАСНО и др.
4. Предлоги IV Предлоги В и НА и их антонимы.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Предлоги I 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Определи вид предлога (места, направления движения, места начала движения). VS.9.3.1.4. VS.6.3.1.5.
2. Предлоги II 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Определи вид предлога (места, направления движения, места начала движения) и падеж. VS.9.3.1.4. VS.6.3.1.5.
3. Предлоги III 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Выбери предлог места, направления движения, места начала движения. VS.9.3.1.4. VS.6.3.1.5.
4. Предлоги IV 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Вставь предлог места, направления движения, места начала движения. VS.9.3.1.4. VS.6.3.1.5.
5. Предлоги времени I 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Выбери правильный вариант использования предлога для обозначения времени. VS.9.3.1.4. VS.6.3.1.5.
6. Предлоги времени II 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Образуй словосочетание с предлогом. VS.9.3.1.4. VS.6.3.1.5.
7. Предлоги времени III 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Выбери правильный вариант использования предлога для обозначения времени. VS.9.3.1.4. VS.6.3.1.5.
8. Предлоги времени IV 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Образуй словосочетание с предлогом. VS.9.3.1.4. VS.6.3.1.5.
9. Предлоги V 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Перепиши предложение с предлогами для обозначения причины и цели. VS.9.3.1.1. VS.9.3.1.4. VS.6.3.1.5.
10. Предлоги VI 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Выбери правильный вариант употребления предлога. VS.9.3.1.4. VS.6.3.1.5.
11. Предлоги VII 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Составь предложения. Используй предлоги ВОПРЕКИ, БЛАГОДАРЯ, СОГЛАСНО и др. VS.9.3.1.1. VS.9.3.1.4. VS.6.3.1.5.
12. Предлоги VIII 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Исправь ошибку в предложении (предлоги ВОПРЕКИ, БЛАГОДАРЯ, СОГЛАСНО). VS.9.3.1.1. VS.9.3.1.4. VS.6.3.1.5.
13. Предлоги IX 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Запиши антонимичные конструкции. VS.9.3.1.1. VS.9.3.1.4. VS.6.3.1.5.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Предлоги X Citi vidēja 4p. Заполни таблицу. VS.9.3.1.1.
2. Предлоги XI Citi vidēja 6p. Выбери правильный предлог. VS.6.3.1.5.
3. Падежи в контексте Citi augsta 5p. Использует падежные окончания в контексте. Восстанавливает текст. VS.9.3.1.3. VS.6.3.1.5.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Предлоги I 00:00:00 vidēja 29p. Определи, выбери вид предлога, замени, перепиши, используй предлоги.
2. Предлоги II 00:20:00 vidēja 25p. Вставь предлог, образуй словосочетание, выбери правильный вариант, исправь ошибку, найди антоним к предлогу.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Предлоги III 00:40:00 augsta 55p. Вставь предлог, образуй словосочетание, выбери правильный вариант, исправь ошибку, найди антоним к предлогу.