Laika izteikšana
Laiku izsaka ar lietvārdu locījumiem ar vai bez prievārda vai ar apstākļa vārdiem. Izšķiramas vairākas laika nozīmes.
 
1. Laika posms, kurā noris darbība:
Piemērs:
Всюзиму были сильные морозы.
Все задачи класс решил зачас.
В течение часа отец не сказал ни слова.
На минуту гости замолчали.
2. Laiks, kurā noris ne tikai nosauktā darbība:
Piemērs:
За ужином приятно побеседовали.
В среду урока не будет. Он будет на следующей неделе.
По ночам часто слышится шум леса.
3. Laiks pirms kādas notiekošas /notikušas darbības:
Piemērs:
Они встретились до рассвета.
Перед уроком окна класса закрывают.
Встретимся без пяти час.
К пяти часам все соберутся.
4. Laiks pēc kādas notiekošas / notikušas darbības:
Piemērs:
После уроков была репетиция.
Гости соберутся через час.
5. Laika robeža:
Piemērs:
Магазин открыт с десяти часов.
С утра и до вечера шёл дождь.
6. Aptuvens laiks:
Piemērs:
Работать будем около часа.
7. Datums:
Piemērs:
Он родился 22 марта 1986 года.
Или
Он родился в 1986 году, в марте.