STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Род существительных Род существительных. Существительные общего рода (kopdzimtes lietvārdi).
2. Несклоняемые существительные I Род несклоняемых существительных
3. Число существительных (м. р.) Образование множественного числа существительных м.р.
4. Число существительных (ж. р.) Образование множественного числа существительных ж.р.
5. Число существительных (ср. р.) Образование множественного числа существительных ср.р.
6. Существительные только ед.ч. и только мн.ч. Примеры существительных только ед.ч. и только мн.ч.
7. Склоняемые и несклоняемые существительные Примеры склоняемых и несклоняемых существительных
8. Несклоняемые существительные II Примеры несклоняемых существительных (число)
9. Склонение существительных. Ед.ч. Склонение существительных. Окончания. Исключения
10. Склонение существительных. Мн.ч. Склонение существительных. Окончания. Исключения

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Род существительных I 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Определяет род существительных. Преобразует слова. Существительные общего рода (kopdzimtes lietvārdi). VS.9.3.1.4. VS.6.3.1.5.
2. Род существительных II 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Определяет род существительных. Переводит существительные общего рода (kopdzimtes lietvārdi). VS.6.3.1.5.
3. Несклоняемые существительные I 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Определяет род несклоняемых существительных VS.9.3.1.3. VS.6.3.1.5.
4. Несклоняемые существительные II 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Определяет род несклоняемых существительных (ед. ч.) VS.6.3.1.5.
5. Число существительных (м. р.) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Образует форму множественного числа существительных (м.р.) VS.9.3.1.4. VS.6.3.1.5.
6. Число существительных (ж. р.) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Образует форму множественного числа существительных (ж.р.) VS.9.3.1.4. VS.6.3.1.5.
7. Существительные только ед.ч. и только мн.ч. 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Распознаёт форму существительных только ед.ч. и только мн.ч. VS.6.3.1.5.
8. Склонение существительных (ед.ч.) I 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Определяет склонение существительного VS.9.3.1.3. VS.6.3.1.5.
9. Склонение существительных (ед.ч.) II 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Образует форму существительного Р. п., Д. п., В. п. (lietvārda formu). VS.9.3.1.3. VS.6.3.1.5.
10. Склонение существительных (ед.ч.) III 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Образует форму существительного Т. п., П. п., В. п. (lietvārda formu). VS.9.3.1.3. VS.6.3.1.5.
11. Склонение существительных (мн.ч.) I 1. izziņas līmenis augsta 4 p. Образует форму существительного Р. п., Д. п. (lietvārda formu). VS.9.3.1.3. VS.6.3.1.5.
12. Склонение существительных (мн.ч.) II 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Образует форму существительного В. п., Т. п., П. п. (lietvārda formu). VS.9.3.1.3. VS.6.3.1.5.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Признаки существительного Citi augsta 6 p. Определяет и записывает признаки существительного. VS.9.3.1.3. VS.6.3.1.5.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Род, число, падеж 00:20:00 vidēja 17 p. Понятие рода, числа и падежа существительного и умение их определить.
2. Склонение 00:00:00 augsta 28 p. Определение склонения и падежных форм существительного.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Существительное (род, число) 00:40:00 vidēja 46 p. Понятие рода, числа и падежа существительного и умение их определить. Определение склонения и падежных форм существительного.