Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Род существительных Род существительных. Существительные общего рода (kopdzimtes lietvārdi).
2. Несклоняемые существительные I Род несклоняемых существительных
3. Число существительных (м. р.) Образование множественного числа существительных м.р.
4. Число существительных (ж. р.) Образование множественного числа существительных ж.р.
5. Число существительных (ср. р.) Образование множественного числа существительных ср.р.
6. Существительные только ед.ч. и только мн.ч. Примеры существительных только ед.ч. и только мн.ч.
7. Склоняемые и несклоняемые существительные Примеры склоняемых и несклоняемых существительных
8. Несклоняемые существительные II Примеры несклоняемых существительных (число)
9. Склонение существительных. Ед.ч. Склонение существительных. Окончания. Исключения
10. Склонение существительных. Мн.ч. Склонение существительных. Окончания. Исключения

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Род существительных I 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Определяет род существительных. Преобразует слова. Существительные общего рода (kopdzimtes lietvārdi). VS.9.3.1.4. VS.6.3.1.5.
2. Род существительных II 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Определяет род существительных. Переводит существительные общего рода (kopdzimtes lietvārdi). VS.6.3.1.5.
3. Несклоняемые существительные I 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Определяет род несклоняемых существительных VS.9.3.1.3. VS.6.3.1.5.
4. Несклоняемые существительные II 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Определяет род несклоняемых существительных (ед. ч.) VS.6.3.1.5.
5. Число существительных (м. р.) 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Образует форму множественного числа существительных (м.р.) VS.9.3.1.4. VS.6.3.1.5.
6. Число существительных (ж. р.) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Образует форму множественного числа существительных (ж.р.) VS.9.3.1.4. VS.6.3.1.5.
7. Существительные только ед.ч. и только мн.ч. 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Распознаёт форму существительных только ед.ч. и только мн.ч. VS.6.3.1.5.
8. Склонение существительных (ед.ч.) I 2. izziņas līmenis augsta 4p. Определяет склонение существительного VS.9.3.1.3. VS.6.3.1.5.
9. Склонение существительных (ед.ч.) II 2. izziņas līmenis augsta 6p. Образует форму существительного Р. п., Д. п., В. п. (lietvārda formu). VS.9.3.1.3. VS.6.3.1.5.
10. Склонение существительных (ед.ч.) III 2. izziņas līmenis augsta 6p. Образует форму существительного Т. п., П. п., В. п. (lietvārda formu). VS.9.3.1.3. VS.6.3.1.5.
11. Склонение существительных (мн.ч.) I 1. izziņas līmenis augsta 4p. Образует форму существительного Р. п., Д. п. (lietvārda formu). VS.9.3.1.3. VS.6.3.1.5.
12. Склонение существительных (мн.ч.) II 2. izziņas līmenis augsta 6p. Образует форму существительного В. п., Т. п., П. п. (lietvārda formu). VS.9.3.1.3. VS.6.3.1.5.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Признаки существительного Citi augsta 6p. Определяет и записывает признаки существительного. VS.9.3.1.3. VS.6.3.1.5.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Род, число, падеж 00:20:00 vidēja 17p. Понятие рода, числа и падежа существительного и умение их определить.
2. Склонение 00:00:00 augsta 28p. Определение склонения и падежных форм существительного.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Существительное (род, число) 00:40:00 vidēja 46p. Понятие рода, числа и падежа существительного и умение их определить. Определение склонения и падежных форм существительного.