Īpaši lokāmie un nelokāmie lietvārdi
Daži lietvārdi nepieder ne pie vienas deklinācijas un tos loka īpaši. Tie ir 10 desmit nekatrās dzimtes lietvārdi, kas beidzas ar -МЯ:
Средний род; -МЯ
бремя — slogs
время — laiks
вымя — tesmenis
знамя — karogs
имя — vārds (cilvēka)
пламя — liesma
племя — cilts
семя — sēkla
стремя — kāpslis
темя — pakausis
Мужской родпуть — ceļš
 
100 teor 1.png
 
100 teor 2.png
Nelokāmi ir daži lietvārdi, kas aizgūti no citām valodām un saīsinājumi:
Aizguvumi:
бюро — birojs
жюри — žūrija
евро — eiro
депо — depo
кино — kino
кенгуру — ķengurs
кофе — kafija
меню — ēdienkarte
такси — taksis, taksometrs
шоссе — šoseja
эскимо — eskimo
Saīsinājumi:НАТО, ООН, МГУ, ЛГУ, ЕС
  • Nekatrās dzimtes lietvārdi, kas beidzas ar -МЯ:
бремя — slogs
 
время — laiks
 
вымя — tesmenis
 
знамя — karogs
 
имя — vārds (cilvēka)
 
пламя — liesma
 
племя — cilts
 
семя — sēkla
 
стремя — kāpslis
 
темя — pakausis
  • un vīriešu dzimtes lietvārds
путь — ceļš
  • Nelokāmi ir daži lietvārdi, kas aizgūti no citām valodām:
бюро — birojs
 
жюри — žūrija
 
евро — eiro
 
депо — depo
 
кино — kino
 
кенгуру — ķengurs
 
кофе — kafija
 
меню — ēdienkarte
 
такси — taksis
 
шоссе — šoseja
 
эскимо — eskimo
  • un saīsinājumi: НАТО, ООН, МГУ, ЛГУ, ЕС
Svarīgi!
Lai nelokāmu lietvārdu iesaistītu teikumā, ir jāzina tā dzimte.