Vārdu krājums "Деревья и цветы"
  
RU
LV
дубozols
клеверāboliņš
иваvītols
одуванчикpienene
осинаapse
берёзаbērzs
василёкrudzupuķe
ельegle
иван-чайugunspuķe
кораmiza
клёнkļava
ромашкаkumelīte
рябинаpīlādzis
сиреньceriņš
соснаpriede
туяdzīvības koks
черёмухаieva
веткаzars
иголкиskujas
листьяlapas
  
  • Vietas, kur aug tikai viena veida koki saucas:
RU
LV
осинник (осины)apšu audze
дубрава (дубы)ozolu birzs
бор (сосны)priežu sils
ельник (ели)egļu vēris
березняк (берёза)bērzu birzs
  
  • Katram kokam ir īpašas pazīmes:
RU
LV
почкиpumpuri
серёжкиskaras
гроздьяķekari
пуховички (котики) pūpoliņi
  
oak-дуб_ozols.jpg
дуб — ozols
clover-клевер_abolins.jpg
клевер — āboliņš
weeping-willow-ива_vitols.jpg
ива — vītols
dandelion-одуванчик_pienene.jpg
одуванчик — pienene
aspen_apse_осина.jpg
осина — apse
tree-2900267_1920.jpg
берёза — bērzs
cornflower_василёк_rudzupuke.jpg
василёк — rudzupuķe
-tree-336309_1920.jpg
ель — egle
blooming_Sally_иван-чай_ugunspuke.jpg
иван-чай — ugunspuķe
tree-2106115_960_720.jpg
кора — miza
maple_клён_klava.jpg
клён — kļava
chamomile-ромашка_kumelite.jpg
ромашка — kumelīte
rowan-рябина_piladzis.jpg
рябина — pīlādzis
lilac-сирень_cerini.jpg
сирень — ceriņi
pine-сосна_priede.jpg
сосна — priede
thuja_туя_tuja.jpg
туя — dzīvības koks
bird-cherry-tree-черёмуха_ieva.jpg
черёмуха — ieva
ginkgo-2136831_960_720.jpg
ветка — zars
pine-463469_960_720.jpg
иголки — skujas
fall-leaves-3744649_960_720.jpg
листья — lapas
  • Vietas, kur aug tikai viena veida koki saucas:
 
осинник (осины) — apšu audze
 
дубрава (дубы) — ozolu birzs
 
бор (сосны) — priežu sils
 
ельник (ели) — egļu vēris
 
березняк (берёза) — bērzu birzs
 
  • Katram kokam ir īpašas pazīmes:
buds.jpg
почки — pumpuri
catkin-4834456_960_720.jpg
серёжки — skaras
bunch.jpg
гроздья — ķekari
pupoli.jpg
пуховички (котики) — pūpoliņi