Vārdu krājums "Грибы и ягоды"
Svarīgi!
apzīmējumi:
ед.ч. (единственное число) — vienskaitlis 
мн.ч. (множественное число) — daudzskaitlis
RUед.ч.
RUмн.ч.
LV (viensk.)
рыжикрыжикиrudmiese
маслёнокмаслятаsviesta beka
лисичкалисичкиgailenes
боровикборовикиbaravika
сыроежкасыроежкиbērzlape
подберёзовикподберёзовикиbērzubeka
подосиновикподосиновикиapšu beka
волнушкаволнушкиvilnītis
мухомормухоморыmušmire
груздьгруздиkrimilde
 
Ogu nosaukumiem daudzskaitļa formu nelieto.
RU
LV
малинаavene(s)
рябинаpīlādzis (pīlādži)
клюкваdzērvene(s)
ежевикаkazene(s)
черникаmellene(s)
земляникаzemene(s)
 
saffron milk cap-рыжик_rudmiese.jpg
рыжик (ед.ч.) — rudmiese
рыжики (мн.ч.) — rudmieses
slippery_jack_маслёнок_sviestabeka_1.jpg
маслёнок (ед.ч.) — sviesta beka
маслята (мн.ч.) — sviesta bekas
chanterelle-лисичка_gailene_1.jpg
лисичка (ед.ч.) — gailene
лисички (мн.ч.) — gailenes
boletus-боровик_baravika.jpg
боровик (ед.ч.) — baravika
боровики (мн.ч.) — baravikas
russula_сыроежка_berzlape.jpg
сыроежка (ед.ч.) — bērzlape
сыроежки (мн.ч.) — bērzlapes
rough_stemmed_boletus-подберёзовик_berzu_beka.jpg
подберёзовик (ед.ч.) — bērzubeka
подберёзовики (мн.ч.) — bērzubekas
apen_mushroom_подосиновик_apsu_beka.jpg
подосиновик (ед.ч.) — apšu beka
подосиновики (мн.ч.) — apšu bekas
woolly-milkcap-волнушка_vilnitis.jpg
волнушка (ед.ч.) — vilnītis
волнушки (мн.ч.) — vilnīši
fly_agaric_мухомор_musmire.jpg
мухомор (ед.ч.) — mušmire
мухоморы (мн.ч.) — mušmires
milk_mushroom_груздь_krimilde.jpg
груздь (ед.ч.) — krimilde
грузди (мн.ч.) — krimildes
Svarīgi!
Ogu nosaukumiem daudzskaitļa formu nelieto.
raspberries-малина_avene.jpg
малина — avene
rowan_рябина_piladzis.jpg
рябина — pīlādzis
cranberry_клюква_dzervenes.jpg
клюква — dzērvene
blackberry_ежевика_kazene.jpg
ежевика — kazene
blueberries-черника_mellene.jpg
черника — mellene
wild-strawberry-земляника_meza_zemene.jpg
земляника — zemene