Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Komentāri skolotājiem

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Профессии Профессии. Использует окончания существительных в конструкции Кем он, она работает?
2. Кем работать. Чем увлекаться Кем работать. Окончания форм творительного падежа в конструкции Чем увлекаться
3. Профессии. Кто кем работаёт? Употребляет конструкцию "Кто где работает"

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Слушание. Профессии 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Слушает и отмечает слова VS.6.3.1.1.
2. Профессии I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Профессии. Отмечает правильный ответ VS.6.3.1.1.
3. Профессии II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Профессии. Подписывает картинку. VS.6.3.1.1.
4. Профессии III 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Профессии. Кто здесь работает? Отмечает правильный ответ VS.6.3.1.1.
5. Профессии. Что он делает? I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Что делает человек этой профессии. Выбирает правильный ответ.VS.6.3.1.1.
6. Профессии. Кем быть? I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Дополняет предложение VS.6.3.1.1.
7. Чем увлекаться? 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Употребляет творительный падеж в конструкции Кем работать, чем увлекаться. VS.6.3.1.1. VS.6.3.1.8.
8. Кто кем работает? 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Узнаёт профессию и пишет кем он (она) работает. VS.6.3.1.1.
9. Увлечения 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Употребляет творительный падеж в конструкции Чем заниматься и увлекаться VS.6.3.1.1. VS.6.3.1.8.
10. Профессии IV 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Кто он/она по профессии? Где работает? VS.6.3.1.1.
11. Профессии V 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Исправляет ошибки VS.6.3.1.1. VS.6.3.1.8.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Профессии VI Citi vidēja 3 p. Профессии. Использует предложный падеж в конструкции Кем быть и чем увлекаться. VS.6.3.1.1. VS.6.3.1.8
2. Профессии VII Citi vidēja 2 p. Профессии. Отмечает правильный ответ VS.6.3.1.1.
3. Профессии VIII Citi vidēja 2 p. Профессии. Кто здесь работает? Отмечает правильный ответ VS.6.3.1.1.
4. Профессии. Что он делает? II Citi vidēja 2 p. Что делает человек этой профессии. Выбирает правильный ответ. VS.6.3.1.1.
5. Профессии. Кем быть? II Citi vidēja 2 p. Дополняет предложение VS.6.3.1.1. VS.6.3.1.8.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Профессии I 00:20:00 vidēja 10 p.
2. Профессии. II 00:20:00 vidēja 9 p.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Профессии. III 00:40:00 vidēja 22 p.