Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Komentāri skolotājiem

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Профессии Профессии. Использует окончания существительных в конструкции Кем он, она работает?
2. Кем работать. Чем увлекаться Кем работать. Окончания форм творительного падежа в конструкции Чем увлекаться
3. Профессии. Кто кем работаёт? Употребляет конструкцию "Кто где работает"

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Слушание. Профессии 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Слушает и отмечает слова VS.6.3.1.1.
2. Профессии I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Профессии. Отмечает правильный ответ VS.6.3.1.1.
3. Профессии II 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Профессии. Подписывает картинку. VS.6.3.1.1.
4. Профессии III 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Профессии. Кто здесь работает? Отмечает правильный ответ VS.6.3.1.1.
5. Профессии. Что он делает? I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Что делает человек этой профессии. Выбирает правильный ответ.VS.6.3.1.1.
6. Профессии. Кем быть? I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Дополняет предложение VS.6.3.1.1.
7. Чем увлекаться? 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Употребляет творительный падеж в конструкции Кем работать, чем увлекаться. VS.6.3.1.1. VS.6.3.1.8.
8. Кто кем работает? 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Узнаёт профессию и пишет кем он (она) работает. VS.6.3.1.1.
9. Увлечения 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Употребляет творительный падеж в конструкции Чем заниматься и увлекаться VS.6.3.1.1. VS.6.3.1.8.
10. Профессии IV 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Кто он/она по профессии? Где работает? VS.6.3.1.1.
11. Профессии V 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Исправляет ошибки VS.6.3.1.1. VS.6.3.1.8.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Профессии VI Citi vidēja 3p. Профессии. Использует предложный падеж в конструкции Кем быть и чем увлекаться. VS.6.3.1.1. VS.6.3.1.8
2. Профессии VII Citi vidēja 2p. Профессии. Отмечает правильный ответ VS.6.3.1.1.
3. Профессии VIII Citi vidēja 2p. Профессии. Кто здесь работает? Отмечает правильный ответ VS.6.3.1.1.
4. Профессии. Что он делает? II Citi vidēja 2p. Что делает человек этой профессии. Выбирает правильный ответ. VS.6.3.1.1.
5. Профессии. Кем быть? II Citi vidēja 2p. Дополняет предложение VS.6.3.1.1. VS.6.3.1.8.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Профессии I 00:20:00 vidēja 10p.
2. Профессии. II 00:20:00 vidēja 9p.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Профессии. III 00:40:00 vidēja 22p.