"Кто где и кем работает?"
 Kas kur un par ko strādā?
 
Lai atbildētu uz jautājumu "Par ko viņš/viņa strādā?" (Кем он/она работает?) izmanto instrumentālā locījuma formu. Šajā konstrukcijā izmanto darbības vārdus СТАТЬ, БЫТЬ, РАБОТАТЬ.
 
6.5par ko klut.png
Piemērs:
Мама работает в школе учителем. — Mamma strādā skolā par skolotāju.
Слушай, читай и запоминай!
Klausies, lasi un iegaumē!
Shutterstock_388588567_teacher he_skolotājs.jpg
учитель — skolotājs
Shutterstock_1708897081_teacher she_skolotāja.jpg
учительница — skolotāja
Darbavieta
в школе — skolā
Shutterstock_1815171710_pilot_pilots.jpg
пилот — pilots
Darbavieta
в авиокомпании — aviokompānijā
Shutterstock_1999349342_captain_kapteinis.jpg
капитан — kapteinis
Darbavieta
на корабле — uz kuģa
Shutterstock_379206979_secretary_sekretāre.jpg
секретарь — sekretāre
Darbavieta
в офисе — ofisā
Shutterstock_759338392_nanny_auklīte.jpg
няня — aukle
Darbavieta
в семье — ģimenē
Shutterstock_525488920_waiter_viesmīlis.jpg
официант — viesmīlis
Darbavieta
в кафе — kafejnīcā
Shutterstock_1644827203_police officer_policists.jpg
полицейский — policists
Darbavieta
в полиции — policijā
Shutterstock_1265718070_salesman_pārdevējs.jpg
продавец — pārdevējs
Darbavieta
в магазине — veikalā
Shutterstock_639211606_coach_treneris.jpg
тренер — treneris
Darbavieta
в спортшколе — sporta skolā
Shutterstock_440604415_postman_pastnieks.jpg
почтальон — pastnieks
Darbavieta
на почте — pastā
Shutterstock_2194218399_guide_gids.jpg
гид — gids
Darbavieta
в турфирме — ceļojumu firmā
Shutterstock_1229815867_nurse_medmāsiņa.jpg
медсестра — medmāsa
Shutterstock_2036186195_doctor_ārsts.jpg
врач — ārsts
Darbavieta
в больнице — slimnīcā
Shutterstock_1039242106_singer_dziedātājs.jpg
певец — dziedātājs
Darbavieta
в опере — operā
Shutterstock_621595916_musican_muzikants.jpg
музыкант — muzikants
Darbavieta
в театре — teātrī
Shutterstock_1933257728_builder_celtnieks.jpg
строитель — celtnieks
Darbavieta
на стройке — būvlaukumā
Shutterstock_785814265_cook_pavārs.jpg
повар — pavārs
Darbavieta
в ресторане — restorānā
Shutterstock_1955233459_hairstylist_frizieris.jpg
парикмахер — frizieris
Darbavieta
в салоне — salonā
Shutterstock_1801689064_driver_šoferis.jpg
шофёр — šoferis
Darbavieta
в автофирме — pārvadājumu kompānijā
RU
LV
Darbavieta
учитель skolotājs в школе
учительница skolotāja в школе
пилот pilots в авиокомпании
капитан kapteinis на корабле
секретарь sekretāre в офисе
няня aukle в семье
официант viesmīlis в кафе
полицейский policists в полиции
продавец pārdevējs в магазине
тренер treneris в спортшколе
почтальон pastnieks на почте
гид gids в турфирме
медсестра medmāsa в больнице
певец dziedātājs в опере
врач ārsts в больнице
музыкант mūziķis в театре
строитель celtnieks на стройке
повар pavārs в ресторане
парикмахер frizieris в салоне
шофёр šoferis в автофирме
Piemērs:
Учитель работает в школе. — Skolotājs strādā skolā.