Grūtības pakāpe:
1. Šķīdība 2 p.
2. Šķīdība 1 p.
3. Koligatīvās īpašības 1 p.
4. Elektrolītu ūdens šķīdumu koligatīvās īpašības 1 p.