Grūtības pakāpe:
1. Dispersās sistēmas 1 p.
2. Šķīdība 3 p.
3. Koligatīvās īpašības 1 p.
4. Elektrolītu ūdens šķīdumu koligatīvās īpašības 2 p.