Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. Dispersās sistēmas 1p.
2. Šķīdība 3p.
3. Koligatīvās īpašības 1p.
4. Elektrolītu ūdens šķīdumu koligatīvās īpašības 2p.