Dispersās sistēmas
Sistēmas, kurās viena viela lielāku vai mazāku daļiņu veidā ir izkliedēta citā vielā, sauc par dispersām sistēmām.
 
dispersās_sist.png
 
Atkarībā no dispersās fāzes sasmalcinājuma pakāpes dispersās sistēmās ar šķidru dispersijas vidi izšķir: 1) rupjdispersās sistēmas; 2) koloidālos šķīdumus; 3) īstos šķīdumus.
 
Rupjdisperso sistēmu caurmērs ir lielāks par 1000 nm. Pie šīm sistēmām pieder emulsijas un suspensijas.
Rupjdispersās sistēmas ir neviendabīgas un nav dzidras.
  
Koloidālie šķīdumi ir dispersās sistēmas, kurās daļiņu caurmērs ir no 100 nm līdz 1 nm.
Ja caur koloidālo šķīdumu, kas atrodas tumsā, no sāniem, laiž cauri gaismas staru kūli, šķīdumā parādās gaišs konuss (Tindala efekts).
  
Īstie šķīdumi ir molekulu un jonu sistēmas ar daļiņu izmēriem, kas mazāki par 1nm. Tajos izzūd robeža starp disperso fāzi un dispersijas vidi.
 
Atsauce:
A.Buiva "Vispārīgā ķīmija vidusskolām" Zvaigzne ABC, 1997. 140. - 141. lpp
http://lv.wikipedia.org/wiki/Dispers%C4%81_sist%C4%93ma