Elektrodu standartpotenciāls
Lai kvalitatīvi raksturotu to vielu oksidējošo - reducējošo aktivitāti, kuras atrodas šķīdumos vai saskaras ar tiem, izmanto tā sauktos elektrodu jeb oksidēšanās - reducēšanās potenciālus E.
 
Ja jonu koncentrācija vienāda ar vienu, tad potenciālu starpību sauc par sistēmas elektroda standartpotenciālu un apzīmē ar E°. Par standarttemperatūru pieņem 25°C.
 
Elektrodu (oksidēšanās - reducēšanās) potenciālu vērtības parasti attiecina pret sistēmu:
 
Hšķ++e12H2(g), kuras standartpotenciālu pieņem E°=0. Šo sistēmu sauc par ūdeņraža elektrodu.
DSC00001.png
 
 
 
Pēc elektronu standartpotenciāliem var spriest par oksidēšanās reducēšanās sistēmu īpašībām.
 
Piemērs:
Standartpotenciāli sistēmām F2(g)+2e2FšķH2(g)+2e2H(šķ) attiecīgi ir +2,87 V un -2,23 V. Tāpēc F2 molekulai ir stipri izteiktas oksidējošās īpašības, bet H+ jonam - reducējošās īpašības.
 
Elektrodu potenciālu vērtības ir atkarīgas no vielas oksidētās un reducētās formas koncentrāciju attiecības, kā arī no temperatūras, šķīdinātāja dabas, vides pH u.c.
 
 
DSC00002.JPG
 
Attēlā parādīti daži oksidēšanās - reducēšanās sistēmu elektrodu standartpotenciāli standarttemperatūrā.