4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķīmisko elementu periodiskās tabulas plašumi. 1. uzdevums, 1. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko elementu periodisku tabulu.
2. Ķīmisko elementu periodiskās tabulas plašumi. 1. uzdevums, 2. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko elementu periodisku tabulu.
3. Ķīmisko elementu periodiskās tabulas plašumi. 1. uzdevums, 3. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par oksīdu formulu sastādīšanu.
4. Ķīmisko elementu periodiskās tabulas plašumi. 1. uzdevums, 4. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par vielas molmasas aprēķināšanu.
5. Ķīmisko elementu periodiskās tabulas plašumi. 1. uzdevums, 5. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu struktūrformulu veidošanu.
6. Ķīmisko elementu periodiskās tabulas plašumi. 1. uzdevums, 6. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par gāzes masas aprēķināšanu.
7. Ķīmisko elementu periodiskās tabulas plašumi. 1. uzdevums, 7. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu struktūrformulu veidošanu.
8. Ķīmisko elementu periodiskās tabulas plašumi. 1. uzdevums, 8. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu struktūrformulu veidošanu.
9. Ķīmisko elementu periodiskās tabulas plašumi. 1. uzdevums, 9. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko elementu periodisku tabulu.
10. Ķīmisko elementu periodiskās tabulas plašumi. 1. uzdevums, 10. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par vielas daudzuma aprēķināšanu.
11. Oksīdu parāde. 2. uzdevums, 11. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu fizikālām un ķīmiskām īpašībām.
12. Oksīdu parāde. 2. uzdevums, 12. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu fizikālām un ķīmiskām īpašībām. Prasmes veikt aprēķinus pēc reakcijas vienādojuma un izlietotās vielas daudzuma aprēķināšanu.
13. Oksīdu parāde. 2. uzdevums, 13. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu fizikālām un ķīmiskām īpašībām. Prasmes veikt aprēķinus pēc reakcijas vienādojuma un masas daļas aprēķināšanu.
14. Oksīdu parāde. 2. uzdevums, 14. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu fizikālām un ķīmiskām īpašībām. Prasmes veikt aprēķinus pēc reakcijas vienādojuma un izreaģējušās gāzes tilpuma aprēķināšanu.
15. Oksīdu parāde. 2. uzdevums, 15. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu fizikālām un ķīmiskām īpašībām.
16. Oksīdu parāde. 2. uzdevums, 16. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu fizikālām un ķīmiskām īpašībām.
17. Oksīdu parāde. 2. uzdevums, 17. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu triviāliem nosaukumiem.
18. Oksīdu parāde. 2. uzdevums, 18. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu fizikālām un ķīmiskām īpašībām. Prasme noteikt oksīda formulu pēc molmasas.
19. Oksīdu parāde. 2. uzdevums, 19. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu fizikālām un ķīmiskām īpašībām. Prasmes veikt aprēķinus pēc reakcijas vienādojuma un noteikt oksīda formulu.
20. Šķīdumi. 3. uzdevums, 20. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par vielas masas daļas aprēķināšanu.
21. Šķīdumi. 3. uzdevums, 21. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par izkristālizētas vielas masas aprēķināšanu pēc vielas šķīdības.
22. Pretstati ķīmijā – skābes un bāzes. 4. uzdevums, 22. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām īpašībām un skābju iegūšanu.
23. Pretstati ķīmijā – skābes un bāzes. 4. uzdevums, 23. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām īpašībām un skābju iegūšanu.
24. Pretstati ķīmijā – skābes un bāzes. 4. uzdevums, 24. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām īpašībām un hidroksīdu iegūšanu.
25. Pretstati ķīmijā – skābes un bāzes. 4. uzdevums, 25. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par hidroksīdu ķīmiskām īpašībām.
26. Pretstati ķīmijā – skābes un bāzes. 4. uzdevums, 26. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām īpašībām. Prasmes veikt aprēķinus pēc reakcijas vienādojuma un noteikt sāls masu.
27. Pretstati ķīmijā – skābes un bāzes. 4. uzdevums, 27. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām īpašībām un sāls iegūšanu.
28. Nezināmās vielas. 5. uzdevums, 28. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 7 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķīmisko elementu periodiskās tabulas plašumi 01:00:00 vidēja 14 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko elementu periodisku tabulu.
2. Oksīdu parāde 01:00:00 vidēja 18 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu fizikālām un ķīmiskām īpašībām.
3. Šķīdumi 01:00:00 vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par vielas masas daļas aprēķināšanu un izkristalizētas vielas masas aprēķināšanu.
4. Pretstati ķīmijā – skābes un bāzes 01:00:00 vidēja 12 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu (skābju, hidroksīdu) ķīmiskām īpašībām un to iegūšanu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķīmijas olimpiāde 9. klasei, 2018. gads 06:00:00 vidēja 54 p.