Grūtības pakāpe:
01:00:00

Visi uzdevumi:

12p.
1. Pretstati ķīmijā – skābes un bāzes. 4. uzdevums, 22. jautājums 1p.
2. Pretstati ķīmijā – skābes un bāzes. 4. uzdevums, 23. jautājums 2p.
3. Pretstati ķīmijā – skābes un bāzes. 4. uzdevums, 24. jautājums 2p.
4. Pretstati ķīmijā – skābes un bāzes. 4. uzdevums, 25. jautājums 3p.
5. Pretstati ķīmijā – skābes un bāzes. 4. uzdevums, 26. jautājums 2p.
6. Pretstati ķīmijā – skābes un bāzes. 4. uzdevums, 27. jautājums 2p.