Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

13p.
1. Fizikālo lielumu apzīmējumi 2p.
2. Fizikālo lielumu apzīmējumi un mērvienības 5p.
3. Dotā un aprēķināma lieluma apzīmējums II 4p.
4. Aprēķināmā lieluma un to mērvienību apzīmējums, veicot aprēķinu 2p.