Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

8p.
1. Fizikālo lielumu mērvienības 2p.
2. Dotā un aprēķināma lieluma apzīmējums I 4p.
3. Dotā un aprēķināma lieluma apzīmējums, veicot aprēķinu pēc reakcijas vienādojuma 2p.