Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

29p.
1. Stikla ražošana 2p.
2. Stikla šķiedras izmantošana 2p.
3. Organiskais stikls 3p.
4. Cements un betons 3p.
5. Koksne 3p.
6. Metāli 2p.
7. Metālu kaļamība un velmējamība 2p.
8. Metālu sakausējumi 2p.
9. Metālu ķīmiskās īpašības 3p.
10. Atkritumu pārstrāde un šķirošana 2p.
11. Polimēru atpazīšana 2p.
12. Bīstamie atkritumi 3p.