Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

11p.
1. Polietilēns 2p.
2. Polimēru atpazīšana 2p.
3. Atkritumu pārstrāde un šķirošana 2p.
4. Bīstamie atkritumi un atkritumu apsaimniekošanas veidi 2p.
5. Bīstamie atkritumi 3p.