Aminoskābes ir karbonskābju atvasinājumi, kurās līdz ar vienu vai vairākām karboksilgrupām \(\mathrm{-COOH}\) ir arī vēl viena vai vairākas aminogrupas \(\mathrm{-NH_2}\).
Etiķskābes molekulā vienu ūdeņraža atomu aizvietojot ar aminogrupu \(\mathrm{-NH_2}\), var atvasināt aminoetiķskābi:
CH3COOHNH2CH2COOH
 
Aminoskābēm ir īpaša nozīme cilvēka un dzīvnieku uzturā. Organisms tās uzņem ar uzturvielu sastāvā esošajām olbaltumvielām.

Dabā sastopamās olbaltumvielas veido tikai 20 aminoskābes. Uzturā ne ar ko nevar aizstāt 8 (dažos avotos min 9) tā saucamās neaizstājamās aminoskābes. Tās organismam jāpiegādā nepārtraukti visā tā dzīves laikā. Olbaltumvielas, kas satur šīs aminoskābes, sauc par pilnvērtīgām olbaltumvielām. Dzīvības procesos liela nozīme ir arī aizstājamām aminoskābēm, taču tās organismā var sintezēties no citām vielām.
   
Dzīvo organismu aminoskābes
  
Aminoskābes ir olbaltumvielu galvenā sastāvdaļa. Dzīvo organismu olbaltumvielas sastāv no alfa aminoskābēm, tas ir, aminoskābēm, kurām karboksilgrupa un aminogrupa ir piesaistītas pie viena oglekļa atoma. Šādas vielas ir optiski aktīvas. Vienkāršākajai aminoskābei - glicīnam \(\mathrm{R=H}\), un tāpēc tas nav optiski aktīvs.
 
Aminoskābes normālos apstākļos parasti ir cietas vielas, jo tās var veidot daudz ūdeņraža saišu. Aminoskābēm parasti ir pārāk maza termiskā izturība, lai tās varētu uzkarsēt līdz vārīšanās temperatūrai (tās sadalās ātrāk).
 
aminos.png
Alfa aminoskābes vispārīgā struktūra. Dažādām aminoskābēm atšķiras tikai R.
 
Dzīvo organismu aminoskābes
  
Nosaukums   
 Saīsinājums
R
Molmasa (\(\mathrm{g/mol}\))
Kušanas temperatūra
Alanīns    
Ala
CH3
89,09
297 °C
Arginīns    
Arg
(CH2)3NH(NH)NH2
 174,20
244 °C
Asparagīns   
 Asn
CH2CONH2
132,12
235 °C
Asparagīnskābe  
Asp
CH2COOH
133,10
271 °C
Cisteīns  
Cys
CH2SH
121,16
 240 °C
Fenilalanīns  
Phe*
CH2C6H5
165,19
283 °C
Glicīns 
Gly
 \(\mathrm{H}\)
 75,07
290 °C
Glutamīns    
Gln
CH2CH2CONH2
146,15
185 °C
Glutamīnskābe   
Glu
CH2CH2COOH
147,13
249 °C
Histidīns    
His*
CH2C3H3N2
 155,16
287 °C
Izoleicīns   
Ile*
CH(CH3)CH2CH3
131,17
284 °C
Leicīns  
Leu*
 CH2CH(CH3)2
 131,17
293 °C
Lizīns  
Lys*
 (CH2)4NH2
146,19
 224 °C
Metionīns  
Met*
CH2CH2SCH3
149,21
281 °C
Prolīns      
Pro
CH2CH2CH2**
115,13
221 °C
Serīns     
Ser
CH2OH
105,09
228 °C
Tirozīns     
Tyr
CH2C6H4OH
181,19
343 °C
Treonīns      
Thr*
CH2C6H4OH
119,12
256 °C
Triptofāns   
Trp*
CH2C8H6N
204,23
289 °C
Valīns  
Val*
CH(CH3)2
117,15
315 °C
 
Ar * atzīmētas neaizvietojamās aminoskābes.
(**) Prolīna alfa aminogrupa ir daļa no heterocikla.
 
Atsauce:
R.Rudzītis, F.Feldmanis Ķīmija pamatskolai 194-195 lpp
http://lv.wikipedia.org/wiki/Aminosk%C4%81bes