Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

9p.
1. Struktūrformulas 1p.
2. Jonu veidošanās 2p.
3. Kovalentās saites 1p.
4. Struktūrformulas 1p.
5. Elementu vērtība 2p.
6. Elementu vērtība 1p.
7. Kovalentās saites 1p.