Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

5p.
1. Jonu ķīmiskā saite 1p.
2. Kovalentā ķīmiskā saite 1p.
3. Ūdeņraža ķīmiskā saite 1p.
4. Struktūrformulas 1p.
5. Struktūrformulas 1p.