Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

8p.
1. Viendabīgie un neviendabīgie maisījumi 1p.
2. Izšķīdušās vielas un ūdens masas aprēķins šķīdumā 2p.
3. Praktiski tīras vielas 1p.
4. Maisījumi 1p.
5. Sakausējumi 1p.
6. Neviendabīgie maisījumi 1p.
7. Neviendabīgie maisījumi 1p.