Grūtības pakāpe:
00:25:00

Visi uzdevumi:

4p.
1. Vielu izdalīšana no maisījumiem 1p.
2. Vielu izdalīšana no maisījumiem 1p.
3. Masas daļas aprēķināšana 1p.
4. Vielu izdalīšana no maisījumiem 1p.