Teorija

Par viendabīgiem sauc maisījumus, kuros pat ar "apbruņotu" aci nevar saskatīt atsevišķas maisījumā ietilpstošo vielu daļiņas.
Piemērs:
  • Gāzu maisījums - gaiss.
  • Šķīdums - cukura šķīdums ūdenī.
cukuruud.png
Cukurūdens sastāv no cukura un ūdens molekulām, veidojot viendabīgu maisījumu cukurūdeni.
Pie viendabīgiem maisījumiem pieder arī sakausējumi.
Sakausējums ir augstā temperatūrā iegūts makroskopiski (lielos mērogos) viendabīgs divu vai vairāku izkausētu ķīmisku elementu maisījums.
Parasti ar terminu "sakausējums" saprot metāliskas dabas sakausējumus, tādēļ vismaz vienai sakausējuma sastāvdaļai jābūt metālam.
 
Pazīstamākie metālu sakausējumi ir:
  • Tērauds
  • Čuguns
  • Bronza
  • Misiņš
 
Atsauce:
http://lv.wikipedia.org/wiki/Sakaus%C4%93jums